0968.296.830

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Và HỖ TRỢ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Tên tài liệu Video Tài liệu Ngày đăng
Thiết bị Modem CIG G-93RG
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi tên Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wi-Fi 27-07-2017
Thiết bị Modem CIG G-97D2
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi tên Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wi-Fi 27-07-2017
Thiết bị Modem TW-EP9108W
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi tên Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wi-Fi 27-07-2017
Thiết bị Modem TP-Link TL-WR741ND/ 841ND
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi tên Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wi-Fi 27-07-2017
Thiết bị Modem TP-Link Archer C2 – AC750
Hướng dẫn cài đặt Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi tên Wi-Fi 27-07-2017
Hướng dẫn đổi mật khẩu Wi-Fi 27-07-2017
Thiết bị Modem HG531
Đang cập nhật 27-07-2017

Modem

Tên tài liệu Video Tài liệu Ngày đăng
Hướng dẫn cài đặt internet modem CIG G-93RG 27-07-2017
Hướng dẫn cài đặt internet modem CIG G-97D2 27-07-2017
Hướng dẫn cài đặt internet modem TWEP9108W 27-07-2017
Hướng dẫn cài đặt internet modem TP-Link TL-WR741ND/ 841ND 27-07-2017
Hướng dẫn cài đặt internet modem TP-Link Archer C2 – AC750 27-07-2017
Hướng dẫn cài đặt internet modem HG531 (đang cập nhật) 27-07-2017

FPT Play Box

Tên tài liệuVideoTài liệuNgày đăngHướng dẫn lắp đặt FPT PLAY BOX27-07-2017

Hi FPT

Tên tài liệu Video Tài liệu Ngày đăng
Giới thiệu ứng dụng Hi FPT 07-09-2017
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hi FPT 07-09-2017
Các tính năng trên ứng dụng Hi FPT 07-09-2017

 

hotline

HOTLINE BÁN HÀNG

0966822898

call-center

TỔNG ĐÀI CSKH

1900 6600

Share Button

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên
Hiện
Ẩn